.

ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ

Η θεμέλια μόνωση

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Στην περίπτωση που το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι απλή υγρασία ή νερό χωρίς υδροστατική πίεση (π.χ. διεισδύοντα νερά βροχής), τότε η στεγανωτική στρώση συνιστάται να γίνεται από την εξωτερική πλευρά του περιβλήματος του υπογείου, δηλαδή από την πλευρά της προσβολής του νερού, όπου αυτό είναι εφικτό.

Μία τέτοια στεγανωτική στρώση οφείλει:

  • Να αντιμετωπίζει με επάρκεια την υγρασία ή το νερό.
  • Να έχει διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιμότητάς της και της συνεχούς επαφής της με το έδαφος.

Όταν η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στο έδαφος, γύρω από τον υπόγειο χώρο, βρίσκεται άνωθεν της στάθμης του δαπέδου του υπογείου, τότε απαιτείται η διαμόρφωση του υπόγειου χώρου ως στεγανή λεκάνη, η οποία θα βρίσκεται μόνιμα μέσα στο νερό και η οποία θα υφίσταται μόνιμη υδροστατική πίεση. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται συνήθως η εφαρμογή της στεγάνωσης από την εσωτερική πλευρά του υπογείου, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία μίας κλειστής, ενιαίας στεγανολεκάνης.

Μία τέτοια στεγανωτική στρώση οφείλει:

  • Να στεγανώνει αποτελεσματικά, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υδροστατικής πίεσης.
  • Να έχει διάρκεια στο χρόνο, διότι πιθανή βλάβη της έχει ως συνέπεια το άμεσο πλημμύρισμα του υπόγειου χώρου και η επισκευή ή η επαναδημιουργία της απαιτεί σημαντικό κόπο και κόστος.
 
 
Φωτογραφίες έργων που έχουμε εκτελέσει:

Στεγάνωση τοιχίων δεξαμενής

Στεγάνωση τοιχίων δεξαμενής

με τσιμεντοειδές ΣΤΡΑΒΑ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου εσωτερικά

Στεγάνωση τοιχίων υπογείου εσωτερικά

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Δείτε την εφαρμογή στο YouTube
Στεγάνωση δεξαμενής

Στεγάνωση δεξαμενής

με τσιμεντοειδές 2 συστατικών​
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

με τσιμεντοειδές ΤΑΜΟSEAL και γαλάκτωμα SINBITUM RUBBER - ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

με τσιμεντοειδές ΠΑΛΛΗΝΗ - ΑΤΤΙΚΗ
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

με τσιμεντοειδές BASF - KOΡΩΠΙ
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

με τσιμεντοειδές ΤΑΜΟSEAL - ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Στεγάνωση τοιχίου υπογείου

Στεγάνωση τοιχίου υπογείου

με τσιμεντοειδές έναντι αρνητικής πίεσης νερού
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

με τσιμεντοειδές ΒΑΡΝΑΒΑΣ- ΑΤΤΙΚΗ
Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

Στεγάνωση τοιχίων υπογείου

με τσιμεντοειδές ΜΑΛΑΚΑΣΑ- ΑΤΤΙΚΗ

Copyright © Στεγανομονωτική

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση,
δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία
ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Power and Design Best Quality Design